นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

26

Jan

2018

ILINK & ITEL Analyst Meeting

25

Apr

2018

ILINK ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

13

Mar

2018

Opportunity Day 2560/Q4 ILINK

22

May

2018

Opportunity Day 2561/Q1 ILINK

21

Aug

2018

Opportunity Day 2561/Q2 ILINK

20

Nov

2018

Opportunity Day 2561/Q3 ILINK

06

Mar

2019

Opportunity Day 2561/Q4 ILINK

21

May

2019

Opportunity Day 2562/Q1 ILINK

20

Aug

2019

Opportunity Day 2562/Q2 ILINK

19

Nov

2019

Opportunity Day 2562/Q3 ILINK