นักลงทุนสัมพันธ์

ประวัติบริษัท

     พ.ศ. 2530

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จํากัด (ซึ่งเดิม บริษัทจํากัด) โดยคุณสมบัติ และคุณชลิดา อนันตรัมพร

     พ.ศ. 2534 

 • นําเทคโนโลยีสาย LAN (UTP) เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก ก่อให้เกิดเทคโนโลยีการ  เชื่อมต่อโครงข่ายสายสัญญาณ (Network Cabling) ที่เป็นสากลนิยม และใช้เป็นมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน

     พ.ศ. 2535    

 • นํานวัตกรรม One Stop Service ในรูปแบบ “เลขาฝ่ายขาย”  มาให้บริการ ทำให้เกิดการ “ซื้อง่าย ขายคล่อง”

     พ.ศ. 2538

 • จดทะเบียน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และโอนย้ายธุรกิจโครงข่ายสายสัญญาณ มาเพื่อโฟกัสธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายสายสัญญาณ (Distribution) และสร้างการเติบโต โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าจะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     พ.ศ. 2542

 • ประกาศปฎิญญา 3 ข้อ ได้แก่ 1.  สินค้าคุณภาพ   2.  ราคาถูกกว่า และ  3.บริการที่ดีกว่า เพื่อเป็นคํามั่นสัญญาทางธุรกิจ และเป็นกลยุทธ์ (Strategy) ทางธุรกิจของบริษัทฯ

     พ.ศ. 2546

 • เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ให้ธุรกิจ จัดจำหน่ายสายสัญญาณ ด้านธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ โดยการรับเหมาติดตั้งเทิร์นคีย์ (Turnkey) โครงข่ายสายสัญญาณขนาดใหญ่

     พ.ศ. 2547

 • 20 สิงหาคม 2547 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)

     พ.ศ. 2550

 • 3 มกราคม 2550  จดทะเบียนบริษัทลูก ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด เพื่อรุกธุรกิจ  โทรคมนาคม

     พ.ศ. 2551

 • 8 กันยายน 2551 จดทะเบียนบริษัทลูก ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เพื่อรุกธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ

     พ.ศ. 2555

 • เปิด R&D CENTER เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลัก (Distribution Center) และสร้าง LAB เพื่อทํา Research งานด้านโครงข่ายสายสัญญาณ

     พ.ศ. 2555

 • เปิดสาขาครบใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ (2548) ดูแลภาคเหนือ, สาขาหาดใหญ่ (2549) ดูแล ภาคใต้,  สาขาขอนแก่น (2551) ดูแลภาคอีสาน และสาขาระยอง (2555) ดูแลภาคตะวันออก

     พ.ศ. 2558

 • 19 สิงหาคม 2558 ย้ายบริษัทแม่ (ILINK) เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

     พ.ศ. 2559

 • 14 กันยายน 2559  Spin Off บริษัทลูก ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (ITEL) เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)

     พ.ศ. 2561

 • เปิดตลาดอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (PoE Switch) ซึ่งมีมูลค่าของตลาดรวมใหญ่กว่ามูลค่าสายสัญญาณ

     พ.ศ. 2562

 • 20 สิงหาคม 2562 จดทะเบียน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เมดิคัล จำกัด

     พ.ศ. 2563

 • เปิดใช้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ