นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณวริษา   อนันตรัมพร
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
TEL : 02-666-1111 EXT. 200
FAX : 02-666-1199
E-MAIL : varisa@interlink.co.thคุณธัญญรัตน์   เรืองบัณฑิต
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
TEL : 02-666-1111 EXT. 291
FAX : 02-666-1199
E-MAIL : t.thanyarad@interlink.co.th