นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
TEL : 02-666-1111 EXT. 1213
FAX : 02-666-1199
E-MAIL : ir@interlink.co.th